Tanıtım

İktisat, ekonomik ve ticari faaliyetlerin geniş bir alanında başarılı olmaları için öğrencilere sayısal ve analitik beceriler kazandırmaktadır. İktisat eğitimi alan öğrenciler mal ve hizmet piyasalarının, finansal piyasaların ve küresel ekonomik sistemin işleyişinin özünü daha iyi anlayacaklar ve çalışma hayatlarında daha iyi tercihlerde bulunabileceklerdir. İngilizce iktisat bölümü, uluslararası ilişkilerin giderek geliştiği 21'inci yüzyıl dünyasının ihtiyaçlarını gözeterek öğrencilerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program kapsamında öğrencilere kamu düzenlemeleri, vergiler, işsizlik, finansal piyasalar, uluslararası ticaret, yoksulluk, suçluluk, çevre, enerji, hava kirliliği, sağlık ve eğitim gibi gerçek dünyaya ilişkin birçok alanda analiz yapabilme becerisi sağlanacaktır.

Büyük ve orta ölçekli şirketler fiyatlandırma kararlarına yardımcı olmaları, kamu düzenlemelerinin etkilerini değerlendirmeleri ve arz ve talep koşullarını tahmin etmeleri için iktisatçı istihdam etmektedir. Ulusal ve yerel kamu kurumları ekonomiyi izlemeleri, çevre ve sağlık düzenlemelerinin etkilerini analiz etmeleri ve politika oluşturulması sürecine katkı sağlamaları için iktisatçılara başvurmaktadır. Sivil toplum örgütleri, kısıtlı kaynaklarının en iyi biçimde kullanılması kararlarında iktisatçıların katkılarına ihtiyaç duymaktadır.

İngilizce iktisat programı sorumlu bir vatandaş, iş insanı ve çalışan olmaları için öğrencilere ekonomik süreçlere ilişkin çok özel bilgiler ve analitik yetenekler kazandıracaktır. Kamuda, özel sektörde, finansal piyasalarda, uluslararası şirketlerde, uluslararası kurumlarda ve serbest ticarette kariyer yapmalarına yardımcı olacak bir bakış açısı ve birikim sağlayacaktır. Bunların yanı sıra öğrenciler yurt içinde ve yurtdışında iktisat ve sosyal bilimlerinin diğer alanlarında yüksek lisans ve doktora yapabileceklerdir.